Andelshaver

Når du er tilsluttet fjernvarme systemet ved Ry Varmeværk A.m.b.a. og har en selvstændig måler fra os, er du Andelshaver. Du er derfor omfattet af nedenstående bestemmelser. Ønsker du en papirudgave af bestemmelserne kan du kontakte os.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Ry Varmeværk A.m.b.a og ejeren af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der aftalt et direkte kundeforhold.

Almindelige bestemmelser

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ry Varmeværk A.m.b.a., er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

Installationsvejledningen (Pixi udgave) åbnes i PDF-fil ved klik på nedenstående link:

Installationsvejledning

Den fulde version af de Tekniske bestemmelse kan hentes her:

Tekniskebestemmelser