Solfanger Web

Solfanger anlægget på Industrivej

1989: Ry fik landets største solfangeranlæg

Ry Varmeværk gik nu helt nye veje og opførte landets dengang største solfangeranlæg.

Anlægget udgjorde 3.025 kvadratmeter og blev etableret med EU-støtte. Solfangeranlægget bidrager stadig til fjernvarmen i Ry.

Anlæggelsen af stor skala solfangeranlæg i tilknytning til fjernvarmeværkerne i Danmark, er i de senere år ekskaleret i takt med de stigende energipriser, så der i øjeblikket er mere end 200.000 kvadratmeter i drift og ligeså mange eller flere kvadratmeter planlagt.

Et solfangeranlæg holder i ca. 25 - 30 år og producerer miljø - og klimavenlig fjernvarme i hele dens levetid.

I dag forsyner solfanger anlægget fjernvarmesystemet med ca. 2 % af det årlige varmebehov.

En fordel ved et solfangeranlæg er det ikke bruger brændsel til at producere fjernvarme og dermed ikke udleder drivhusgasser.
Samtidig stiger prisen ikke på fjernvarmen fra anlægget da den får gratis varme fra solen.

Omksotningerne ved at drive et solfangeanlæg i denne størrelse er minimale, da der ikke er bevægelig dele der slides.

Ord forklaring:
En solfanger omdanner solens stråler til varme, som kan bruges til at fremstille fjernvarme.
En solcelle omdanner solens stråler til strøm, som kan bruges på el-nettet.
De største drivhusgasser er Kuldioxid (CO2), Metan (CH4) og Lattergas (N2O).

 Se solfanger produktionen online via dette link   

 Solvarmedata