Jubi -to -web -0722

50 års jubilæum

Det var borgerne i Ry, der tog initiativet

Den 4. oktober 2012 var det 50 år siden, fjernvarmen for første gang flød fra kedlerne i Ry Varmeværk. Siden har den gode idé vist sig at holde vand, både i forhold til knapheden på brændsler, klimaudfordringerne og den private varmeøkonomi.

Siden den oktoberdag i 1962, hvor daværende formand for Ry Varmeværk, anlægsgartner Gunnar Knudsen, første gang tændte for det store oliefyr på Møllevej, er udviklingen kun gået en vej: Fremad.

Fra begyndelsen modtog omkring 300 ejendomme varme fra Ry Varmeværk, hvor der i dag er ca. 2.100 andelshavere, der er bundet sammen med over 80 kilometer fjernvarmeledning. Andelshaverne får CO2 - neutral varme fra træflis, solfangere og træpiller, med en af landest laveste fjernvarmepriser.

For at fejre varmeværkets 50 års jubilæum, blev der arrangeret åbent hus for alle andelshavere, venner af huset og potentielle andelshavere, lørdag den 6. oktober 2012.