Penge

Billigere fjernvarme i Ry

12 % billigere fjernvarme i Ry

Ry Varmeværk sænker varmeprisen for fjerde år i træk og til næste år med ca. 12 %.

Takket være en meget stabil og stadig forbedret drift på biomassekedlerne på Bakkelyvej er Ry Varmeværk i stand til at sænke prisen for fjernvarme fra 368,75 kr. til 326,25 kr. pr. MWh. inkl. moms. Ligeledes sænkes den faste årlige afgift fra 28,75 kr. til 27,50 kr./m2 inkl. moms. Det årlige målerbidrag stiger dog fra 937,50 kr. til 1.000 kr./måler, hvilket blandt andet skyldes investering og opsætning af nye målere med lækagekontrol.

Ændringerne træder i kraft fra starten af det nye regnskabsår, der starter 1. januar.

Fjernvarmen er populær og attraktiv i Ry, og vi får stadigvæk flere varmekunder koblet på fjernvarmenettet, så vi nu er oppe på næsten 2.440 tilsluttede ejendomme, og vi forventer i foråret 2019 at passere 2.500 andelshavere.

Fjernaflæsning af målere

Fremtidens fjernvarmemålere er ved at blive installeret i Ry, så alle varmekunder i løbet af de næste par år får udskiftet deres nuværende varmemåler med moderne, fjernaflæste målere.

I praksis betyder det , at det i fremtiden ikke længere bliver nødvendigt for forbrugeren selv at aflæse måleren, da det fremover bliver gjort centralt og gjort tilgængelig for forbrugeren via Ry Varmeværks hjemmeside eller via smartphone eller tablet.
Helt grundlæggende handler investeringen i denne teknologi om at digitalisere fjernvarmeforsyningen, og anskaffelsen af de fjernaflæste målere er det  næste naturlige skridt for Ry Varmeværk.

Ny udviklingsplan for Bakkelyværket forventes iværksat

Som  led i den fortsatte optimering af driften og økonomien, har Ry Varmeværk planer om samle hele varmeproduktionen på Bakkelyvej. Det betyder, vi nedlægger værkerne på henholdsvis Brunhøjvej 7 og Møllevej 2, som i flere år kun har været benyttet som nødværker. Vores solfangeranlæg, der snart har 30 års jubilæum, bliver nedlagt i samme omgang, da det står over for en meget  stor renovering, at det ikke kan betale sig at investere i anlægget. Samlingen af anlæggene på Bakkelyvej vil betyde driftsbesparelser og samtidig give en lettelse i den daglige drift.

For at kunne huse nødværkerne fra de 2 nedlagte værker, vil der blive etableret nye bygninger på Bakkelyvej, hvor der  samtidig  vil blive plads til varmepumpeanlæg og elkedel. Projektet forventes påbegyndt i det nye år.