Medarbejdere

Driftsleder

Driftsleder
Flemming Joel Skjødt
Mobil nr.: 24 64 92 81

Send mig en e-mail

  Mette

Bogholder
Mette Feld-Jakobsen
tlf.: 86 89 13 65

Sendt mig en e-mail 

  Mogens

Kedler, varmecentraler
Mogens Bertelsen
Mobil nr.: 24 64 92 82

Send mig en e-mail 

 Sten

Målere, kundeservice
Sten Roslyng
Mobil nr.: 24 64 92 83

Send mig en e-mail

    Morten  

Driftsassistent
Morten Laursen
Mobil nr.: 24 64 92 84

Send mig en e-mail