Links

Her finder du links til forskellige hjemmesider, der kan være nyttige som fjernvarmeforbruger

Energitilsynet 
Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor.

Energistyrelsen
Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation til produktion af energi, forsyning og forbrug af energi.

Klima- og energiministeriet
Klima- og Energiministeriet blev oprettet den 23. november 2007.

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme blev under navnet Danske Fjernvarmeværkers Forening stiftet i 1957 for at varetage fjernvarmeværkernes interesser og samtidig organisere samarbejdet værkerne imellem. - Desuden varetager Dansk Fjernvarme i dag forhold til myndighederne og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen.

Fjernvarme info
Fjernvarme er at bruge vores ressourcer med omtanke!
Fjernvarme bygger på ideen om at bruge spildvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver en nem og sikker varme i stuerne.

Fjernvarmeskolen
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til anvendelse fra 7. klasse i fysik eller som et tværfagligt projekt i naturfagene