Bestemmelser

Her finder du almindelige og tekniske bestemmelser som PDF-fil

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Ry Varmeværk A.m.b.a og ejeren af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der aftalt et direkte kundeforhold.

Almindelige bestemmelser

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ry Varmeværk A.m.b.a., er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

Tekniske bestemmelser